De domeinnaam country-music.nl - eventueel inclusief de social media accounts en content - is beschikbaar ter overname. Ben je geïnteresseerd, neem dan even via e-mail contact met ons op!

Happy Independence Day America!

Het is weer 'the fourth of July'...

Vier juli 2015

Amerika viert voor de 239e maal haar onafhankelijkheid. Voor velen is deze nationale feestdag een dag van feesten, vuurwerk, barbecues en festivals, maar feitelijk is het de viering van een overtuiging. Een overtuiging die in deze 239 jaren de V.S. en haar volk de grootste vrijheid en welvaart heeft geschonken die de mensheid ooit gekend heeft.

Vier juli 1776

De dag dat de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika werd aangenomen. Hiermee verklaarde het land zich officieel onafhankelijk van Engeland.

De verklaring, opgesteld door – voornamelijk – Thomas Jefferson, begint met een aantal zaken die de ondertekenaars als vanzelfsprekendheden beschouwen. Alle mensen worden als gelijken geschapen, en zij hebben van de schepper enkele onvervreembare rechten verkregen. Hieronder zijn het recht op leven, vrijheid en het nasteven van geluk.

Dan stelt de verklaring dat, indien de regering verzuimt haar taken en plichten behoorlijk uit te voeren, de burgerij het recht heeft deze regering omver te werpen en een nieuwe in te stellen. De rest van de verklaring is eigenlijk een grote aanklacht tegen de Koning van Engeland, waarmee duidelijk wordt gemaakt wat de reden van afscheiding is.

Ook is dit feitelijk een duidelijke waarschuwing aan volgende generaties om herhaling te voorkomen.

De verklaring kent 56 handtekeningen, waaronder die van de latere Presidenten John Adams, Benjamin Franklin en Thomas Jefferson. Opmerkelijk detail is dat één van de ondertekenaars, John Hancock, zijn handtekening zo groot op het document zette, dat de Koning van Engeland het ook zonder bril zou moeten kunnen lezen.

Happy Independence Day America!Caught exception: The runningTotalsFile file existed but array came back empty